Studia


   O studiach

   Pliki do pobrania

Rekrutacja


   Edycja 42 październik
    2024/wrzesień 2025


   Pliki do rekrutacji


Administracja


   Kontakt
   Administracja
STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Kierownik studiów: dr hab. inż. Piotr Łebkowski profesor AGH

Studia Zarządzanie nieruchomościami przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wykonujących zawód administratora  nieruchomości, kadry kierowniczej i dla specjalistów, którzy pracują w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu osoby które zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami przez osoby, które już administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, bądź też zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Słuchacze, oprócz wiedzy na tematy związane z nowoczesnymi formami i metodami zarządzania nieruchomościami, otrzymają równie wiedzę z zakresu podstaw zarządzania, ekonomii, finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także prawa. Nabyta wiedzę umożliwi mu pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Studia te przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wykonujących zawód administratora  nieruchomości, kadry kierowniczej oraz dla specjalistów z tego zakresu pracujących w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu:

Program studiów obejmuje przedmioty powiązane w 5 grup tematycznych. Są to: podstawy wiedzy z prawa (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo i postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych), niezbędne podstawy ekonomii (m.in. elementy: planowania i kalkulacji kosztów, finansów i bakowości, analizy finansowo-ekonomicznej, rachunkowości oraz ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości), podstawy wiedzy technicznej (podstawy budownictwa, przeglądy techniczne i remonty, podstawy kosztorysowania oraz ocena ekonomicznej efektywności inwestycji), przedmioty rozwijające umiejętności interdyscyplinarne  (m.in. elementy podejmowania decyzji, matematyka finansowa, zarządzanie projektem, etyka zawodowa) i najważniejsza grupa zagadnień bezpośrednio związana z zarządzaniem nieruchomościami (m.in. wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami, plan zarządzania nieruchomością, procedury w zarządzaniu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami biurowymi, centrów handlowych i mieszanymi).

Program studiów realizowany jest w dwóch semestrach.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH [pobierz]

Zajęcia odbywają się w Krakowie, przy ulicy Gramatyka 10, w budynku D14, podczas trzydniowych sesji dydaktycznych:

  • piątki 17.00 - 21.00,
  • soboty 9.00-13.00, 13.30-17.30,
  • niedziele 9.00-13.00, 13.30-17.30

 

Studia podyplomowe - Zarządzanie nieruchomościami