Rekrutacja


   Strona główna
   XXXVI edycja weekendowa


Studia


   Program studiów
   Administracja
   Pliki do pobrania
   Komunikaty
   Ważne strony

Kontakt


   Kontakt
STUDIA PODYPLOMOWE:
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Kierownik studiów: dr hab. inż. Piotr Łebkowski prof. nadzw. AGH

Możliwość uzyskania dwóch świadectw ukończenia studiów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami w ciągu jednego roku akademickiego.

Program studiów realizowany jest w dwóch semestrach:

 • I semestr: tematyka wspólna dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami (80 godz.)
 • II semestr: tematyka tylko dla pośredników (100 godz.) i/lub tematyka tylko dla zarządców (105 godz.)

Studia odbywają się w Krakowie


Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych sesji dydaktycznych w budynku przy ulicy Gramatyka 10 w dniach:
 • piątki 1700 - 2100,
 • soboty 900-1300, 1330-1730,
 • niedziele 900-1300, 1330-1730

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, wprowadza zmiany, które w praktyce oznaczają zniesienie licencji oraz wpisu na listę pośredników obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości. Równocześnie zniesiony zostaje obowiązek odbycia 6 miesięcznej praktyki zawodowej.

Cel: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania nieruchomościami przez osoby, które juz administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, badŸ też zamierzają dopiero podjąćpracę w tym sektorze.
Studia spełniają wymagania ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie minimum programowych dla studiów podyplomowych. ogłoszonych w komunikacie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 2010 r.

Zalety studiowania na Wydziale Zarządzania AGH

 • prestiż wiodącej uczelni państwowej
 • wykładowcy zajmujący się w praktyce wykładanymi przedmiotami
 • kontakt z pracownikami organów administracji państwowej
 • kilkuletnie doświadczenie w organizacji tego typu studiów
 • zajęcia dodatkowe spoza minimum programowego
 • spotkania z przedstawicielami ministerstwa odpowiedzialnego za politykę budowlaną w Polsce
 • wybitni wykładowcy uczelni wyższych

Studia podyplomowe - Zarządzanie nieruchomościami