Studia


   O studiach

   Pliki do pobrania

Rekrutacja


   Edycja 42 październik
    2024/wrzesień 2025


   Pliki do rekrutacji


Administracja


   Kontakt
   Administracja


ostatnie otwarcie: 2023-05-24 09:49:10
ostatnia modyfikacja: 2023-05-24 09:48:22


REKRUTACJA

Edycja 41 październik 2023/wrzesień 2024

Nabór trwa.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami prowadzone jest:

  • do dnia 30 września dla edycji rozpoczynających zajęcia od października;
  • do dnia 28 lutego dla edycji rozpoczynających zajęcia od marca;

lub do wyczerpania wolnych miejsc.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na studia prowadzone są przez Internet.

ETAP I

Wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy

()


ETAP II
Wysłać pocztą tradycyjną lub złóżyć osobiście:

  • wydrukowany dwustronnie i podpisany formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
  • oświadczenie dotyczące płatności za studia; [pobierz]
  • oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem Studiów Podyplomowych [pobierz]

Miejsce składania dokumentów:

AGH, Wydział Zarządzania
Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków
budynek D14, pokój nr 2,
mgr inż. Agnieszka Bańdo

ETAP III
Po wpłynięciu dokumentów kandydat otrzyma potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników studiów podyplomowych.
Zostanie też przesłana informacja z nr konta, na który należy dokonać opłaty za studia
podyplomowe.

OPŁATY:
Opłata za kształcenie na studiach podyplomowych wnoszona jest semestralnie z góry nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze w ramach studiów podyplomowych.

Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia podyplomowe.

Koszt studiów: 3600 zł
Opłata za pierwszy semestr: 2600,00 zł
Opłata za drugi semestr: 1 000,00 zł

ETAP IV
Po dokonaniu wpłaty należy wysłać e-mail z poświadczeniem wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych na adres: abando@zarz.agh.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Agnieszka Bańdo
e-mail: abando@agh.edu.pl
Tel.: 12 617 42 22

 

 

Studia podyplomowe - Zarządzanie nieruchomościami