Rekrutacja


   Strona główna
   XXXVI edycja weekendowa


Studia


   Program studiów
   Administracja
   Pliki do pobrania
   Komunikaty
   Ważne strony

Kontakt


   Kontakt


ostatnie otwarcie: 2018-05-21 08:07:37
ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 08:09:58


Untitled Document

Program studiów podyplomowych
„Zarządzanie nieruchomościami” XXXVI edycja

Lp.

Nazwa modułu

Nazwa przedmiotu

liczba godzin zajęć teoretycznych

liczba godzin zajęć praktycznych

ECTS

1.

Podstawy wiedzy
z zakresu prawa

Część ogólna prawa cywilnego

5

0

5

Podstawy prawa rzeczowego

10

0

Podstawy prawa zobowiązań

5

0

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

3

2

Gospodarka przestrzenna

5

5

Gospodarka nieruchomościami

5

3

Ochrona danych osobowych

2

0

2.

Podstawy wiedzy ekonomicznej

Podstawy ekonomii

5

0

5

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

6

0

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

2

2

Elementy finansów i bankowości

6

0

Elementy analizy finansowo-ekonomicznej

4

2

Elementy planowania i kalkulacji kosztów

2

2

Elementy rachunkowości

4

0

Podstawy matematyki finansowej

6

0

3.

Podstawy wiedzy technicznej

Podstawy budownictwa

6

4

3

Przeglądy techniczne i remonty

3

2

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

3

2

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

4

2

Umowa o zarządzanie nieruchomością

4

2

4.

Zarządzanie nieruchomościami

Plan zarządzania nieruchomością

8

6

8

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

0

10

Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

2

0

Zarządzanie nieruchomościami biurowymi

5

0

Zarządzanie nieruchomościami centrów handlowych

5

0

Zarządzanie nieruchomościami mieszanymi

10

0

5.

Umiejętności interdyscyplinarne

Podstawy marketingu

3

2

2

Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

1

1

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

1

1

Podstawy kosztorysowania

1

1

6.

Seminarium
i praca dyplomowa

5

5

7

SUMA

131

54

30

Program studiów podyplomowych
„Zarządzanie nieruchomościami” XXXVI edycja

Podział semestralny

I semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

1.

Część ogólna prawa cywilnego

5

2.

Podstawy prawa rzeczowego

10

3.

Podstawy prawa zobowiązań

5

4.

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

5

5.

Gospodarka przestrzenna

10

6.

Gospodarka nieruchomościami

8

7.

Ochrona danych osobowych

2

8.

Podstawy ekonomii

5

9.

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

6

10.

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

4

11.

Podstawy budownictwa

10

12.

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

5

13.

Podstawy marketingu

5

14.

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

2

SUMA

82

II semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

1.

Elementy finansów i bankowości

6

2.

Podstawy matematyki finansowej

6

3.

Elementy analizy finansowo-ekonomicznej

6

4.

Elementy rachunkowości

4

5.

Elementy planowania i kalkulacji kosztów

4

6.

Przeglądy techniczne i remonty

5

7.

Podstawy kosztorysowania

2

8.

Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

2

9.

Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

2

10.

Umowa o zarządzanie nieruchomością

6

11.

Plan zarządzania nieruchomością

14

12.

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

6

13.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

10

14.

Zarządzanie nieruchomościami biurowymi

5

15.

Zarządzanie nieruchomościami centrów handlowych

5

16.

Zarządzanie nieruchomościami mieszanymi

10

17.

Seminarium dyplomowe

10

SUMA

103

Nazwa modułu

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

Wymiar godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Zaliczenie

Semestr

ECTS

35

10

Egzamin końcowy

5

Wykładowcy

mgr Barbara Baran, mgr Bartłomiej Mazurkiewicz, mgr Elżbieta Dobrowolska-Sacha, mgr Marta Witkowicz,

Treści przedmiotu:

Część ogólna prawa cywilnego.

Podstawy prawa rzeczowego.

Podstawy prawa zobowiązań.

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego.

Gospodarka przestrzenna.

Gospodarka nieruchomościami.

Ochrona danych osobowych.

Efekty kształcenia nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

W2, W4, U2, U4, K3

Literatura:

 1. Cichoń D., Jurek K., Rogatko B., „Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium”, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2012
 2. Baranowski W., Buczek G., Chełmiński B., Jurek K., Kozłowski E., Nalepka A., Rogatko B., Schmidt J., „Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach” Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008
 3. Dmowski S., Rudnicki S., „Komentarz do prawa cywilnego”, wyd. VII, Warszawa 2006
 4. Dybowski T., „Ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1969
 5. Gniewek E. (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz”, Warszawa 2006
 6. Gurgul S., „Prawo upadłościowe i naprawcze”, Warszawa 2004
 7. Ignatowicz J., „Prawo rzeczowe”, wyd. X, zaktualizowane i zmienione przez K. Stefaniuka, Warszawa 1998
 8. Kalus S., „Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002
 9. Wierzbowski B., „Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne”, Warszawa 2006

Nazwa modułu

Podstawy wiedzy ekonomicznej

Wymiar godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Zaliczenie

Semestr

ECTS

35

6

Egzamin końcowy

5

Wykładowcy

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw. AGH,
dr Alina Dyduch, dr inż. Dariusz Cichoń,

Treści przedmiotu:

Podstawy ekonomii.

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości.

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.

Elementy finansów i bankowości.

Elementy analizy finansowo-ekonomicznej.

Elementy planowania i kalkulacji kosztów.

Elementy rachunkowości.

Podstawy matematyki finansowej.

Efekty kształcenia nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

W3, W4, K3

Literatura:

 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., „Mikroekonomia”, wyd. IV zmienione, Warszawa 2007
 2. Bień W., „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”, Warszawa 2002
 3. Cichoń D., Jurek K., Rogatko B., „Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium”, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2012
 4. Gos. W., „Rachunek przepływów pieniężnych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości”, Warszawa 2004
 5. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., „Budżetowanie działalności przedsiębiorstw”, Kraków 2001
 6. Kucharska-Stasiak E., „Nieruchomość a rynek”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 7. Sierpińska M., Jacjna T., „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, Warszawa 2004

Nazwa modułu

Podstawy wiedzy technicznej

Wymiar godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Zaliczenie

Semestr

ECTS

20

12

Egzamin końcowy

3

Wykładowcy

mgr Małgorzata Boryczko, dr inż. Dariusz Cichoń, mgr Piotr Przybylski

Treści przedmiotu:

Podstawy budownictwa.

Przeglądy techniczne i remonty.

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami.

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami.

Umowa o zarządzanie nieruchomością.

Efekty kształcenia nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

W2, W4, U2, K3

Literatura:

 1. Baranowski W., Buczek G., Chełmiński B., Jurek K., Kozłowski E., Nalepka A., Rogatko B., Schmidt J., „Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach” Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008
 2. Belniak S., Wierzchowski M., „Źródła informacji o nieruchomościach”, Tarnów 2005
 3. Fijałkowski T., „Gospodarka nieruchomościami. Własność lokali i ochrona praw lokatorów”, Bydgoszcz 2005
 4. Szachułowicz J., „Gospodarka nieruchomościami”, Warszawa 2004

Nazwa modułu

Zarządzanie nieruchomościami

Wymiar godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Zaliczenie

Semestr

ECTS

30

16

Egzamin końcowy

8

Wykładowcy

mgr Piotr Przybylski, dr inż. Dariusz Cichoń, mgr inż. Kamil Czajka, mgr Jarosław Gołuszka, mgr Grażyna Czerwonka

Treści przedmiotu:

Plan zarządzania nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami biurowymi.

Zarządzanie nieruchomościami centrów handlowych.

Zarządzanie nieruchomościami mieszanymi.

Efekty kształcenia nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U5, K2, K3

Literatura:

 1. Bończak-Kucharczyk E., „Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi”, wyd. II, Warszawa 2003
 2. Bryx M.(red._, „Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości”, Warszawa 2006
 3. Cichoń D., Jurek K., Rogatko B., „Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo
  i zarządzanie. Kompendium”, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2012
 4. Foryś I. (red.), „Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi”, Warszawa 2006
 5. Gawron H., „Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością”, Poznań 2008
 6. Henclewska L. i inni, „Plany zarządzania nieruchomościami. Teoria i praktyka”, Warszawa 2004
 7. Pietrzykowski K., „Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz”, Warszawa 2006
 8. Starkiewicz S., „Umowa o zarządzanie nieruchomościami, wzory, objaśnienia”, Warszawa 2004
 9. Śliwiński A., Śliwiński B., „Facility management”, Warszawa 2006

Nazwa modułu

Umiejętności interdyscyplinarne

Wymiar godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Zaliczenie

Semestr

ECTS

5

6

Egzamin końcowy

2

Wykładowcy

Dr inż. Dariusz Cichoń, mgr Jarosław Gołuszka, mgr Piotr Przybylski, mgr Jarosław Kopacz

Treści przedmiotu:

Podstawy marketingu.

Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości.

Wprowadzenie do problematyki zarządzania .nieruchomościami.

Podstawy kosztorysowania.

Efekty kształcenia nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

W2, W3, W4, U3, U4, K1, K2, K4

Literatura:

 1. Białopiotrowicz G., „Sztuka aktywności”, Warszawa 2004
 2. Białopiotrowicz G., „Psychologia pracy zarządcy nieruchomości”, Warszawa 2006
 3. Binsztok A. (red.), „Skuteczny marketing”, Materiały szkoleniowe Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu, Wrocław 2003
 4. Bryx M., „Podstawy zarządzania nieruchomością”, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000

Nazwa modułu

Seminarium i praca dyplomowa

Wymiar godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Zaliczenie

Semestr

ECTS

5

5

Egzamin końcowy i obrona pracy dyplomowej

7

Wykładowcy

Dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw. AGH

Treści przedmiotu:

Zasady pisania prac dyplomowych.

Formalne zasady tworzenia planów zarządzania nieruchomościami.

Elementy zarządzania projektem budowlanym.

Elementy teorii podejmowania decyzji.

Efekty kształcenia nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

W2, W3, U1, U3, U5, K1, K2, K4

Literatura:

 • Baranowski W., Buczek G., Chełmiński B., Jurek K., Kozłowski E., Nalepka A., Rogatko B., Schmidt J., „Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach” Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008
 1. Brochocka U., Gajęcki R., „Metody oceny projektów inwestycyjnych”, Warszawa 1997
 2. Bryx M., Krysiak Z. (red.), „Finansowanie działalności developerskiej. Aspekty praktyczne”, Warszawa 2006
 3. Cichoń D., Jurek K., Rogatko B., „Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo
  i zarządzanie. Kompendium”, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2012
 4. Gawron H., „Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością”, Poznań 2008
 5. Listkiewicz I., Niedziółka P., Szymczak P., „Metody realizacji projektów inwestycyjnych: planowanie, finansowanie, ocena”, Gdańsk 2004

Studia podyplomowe - Zarządzanie nieruchomościami